พื้นที่ปริศนา พิกัดพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยปริศนาคำถามมากมาย ที่เป็นข้อถกเถียงกันมานานจนถึงในปัจจุบันนี้

พื้นที่ปริศนา

พื้นที่ปริศนา กับสถานที่ที่ได้มีการปรากฏถึงหลักฐานปริศนาบางอย่าง หรือเหตุการณ์แปลกประหลาดที่นักวิทยาศาสตร์เอง ก็ยังคงไม่สามารถที่จะอธิบายได้

พื้นที่ปริศนา สำหรับโลกใบนี้ ก็ยังคงมี สถานที่ซึ่งจัดว่าเป็น สถานที่ลึกลับ ที่เก็บงำความลับ อันเป็นปริศนา ที่น่าพิศวงเอาไว้ อยู่อย่างมากมาย หลายแห่งทั่วโลก สำหรับผู้ที่ มีความสนใจ ศึกษาในเรื่องนี้ กันอย่างจริงจัง ก็คงจะรู้ดีกันว่า มันมีสถานที่ใดกันบ้าง

โดยในแต่ละสถานที่ เรื่องราว ปริศนา ที่เต็มไปด้วยปริศนา คำถามดังกล่าว ก็จะมีความแตกต่าง กันออกไปในส่วนของ รูปแบบอันเป็นปริศนา มนุษย์ต่างดาว vs พระเจ้า ของ ดาว โลก โดยมีนักวิทยาศาสตร์ ได้เคยตั้งข้อสมมติฐาน เรื่องเล่าประวัติศาสตร์โลกเอาไว้ว่าสถานที่เหล่านั้น น่าจะเป็นจุด ที่เคยมาถึง ของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลก

แต่นั่นก็ยังคง เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน พื้นที่ปริศนา กันมาจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะว่ายัง ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ ในยุคสมัยใด สามารถที่จะ หาคำตอบ ใน เรื่องราวเหตุการณ์ เทพเจ้า หรือมนุษย์ต่างดาว อันแปลกประหลาด หรือหลักฐานบางอย่าง ที่ปรากฏอยู่ ตามสถานที่ ที่ต้องสงสัยเหล่านั้นได้

สถานที่ลึกลับ สิ่งก่อสร้าง โบราณ ที่กระจายตัวอยู่ ทั่วทุกมุมโลก ในขณะนี้ ซึ่งยังคงเป็น สิ่งที่มนุษย์ ยังจะต้องทำการ ศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะอธิบาย เหตุผลในแต่ละอย่าง ให้ออกมาเป็น ในเชิงของหลักการ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้จงได้นั่นเอง เพราะมันเป็นหน้าที่ ของวิทยาศาสตร์ โดยตรงอยู่แล้วนั่นเอง

มนุษย์เราได้มี การตั้งข้อสันนิษฐาน โบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต จากต่างดาวกันมานานแล้ว หลังจากที่ได้ มีรายงานการ พบวัตถุบินได้ลึกลับ ที่ได้ปรากฏ ให้มีผู้คน ได้พบเห็นกันมากมาย หลายครั้งทั่วโลก พื้นที่ปริศนา และได้มีการ ตั้งคำถามมากมาย เกี่ยวกับวัตถุ ดังกล่าวอีกด้วย

พื้นที่ปริศนา สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนดาวคนละดวงกับเราคืออะไร? พวกเขาเดินทางมาปรากฏตัวให้มนุษย์บนโลกเห็นด้วยวัตถุประสงค์ใด? และเราจะสามารถหาคำตอบของปริศนา ที่เกิดขึ้นในสถานที่บนโลกมนุษย์นี้ได้อย่างไร?

และก็เป็นไป อย่างที่ได้กล่าวมา ในข้างต้นว่า ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งมีชีวิต พื้นที่ปริศนา จากนอกโลกนั้น มนุษย์เราได้มี การตั้งคำถาม ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ กันมานานมากแล้ว แต่ก็มีผู้คน ในบางส่วนที่ มีความคิดแย้งไม่เห็นด้วย และมองว่ามันเป็น เรื่องที่ไร้สาระ กันอย่างมากมาย

แต่ก็มีผู้คน อีกส่วนหนึ่งที่ ได้มีการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับ พื้นที่ปริศนา หลักฐานที่นักโบราณคดี ได้ค้นพบตาม สถานที่ต่างๆ ทั่วโลกใบนี้ จนค่อนข้าง ที่จะมีความเชื่อว่า ไม่ได้มีแต่ โลกใบนี้เพียงใบเดียว ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ นั่นคือเราไม่ได้ อยู่อย่างโดดเดี่ยว ในจักรวาลนี้นั่นเอง

เพราะหลักฐานหลายอย่าง ที่ถูกค้นพบ สามารถที่จะ บ่งบอกได้ว่า มันเกิดขึ้นมาได้ จากสิ่งที่มีชีวิต ไม่ใช่เป็นการเกิดขึ้นมา จากธรรมชาติ ที่เป็นผู้สร้าง เพียงแต่นักวิทยาศาสตร์ ในยุคสมัยใหม่นั้น ก็ยังไม่สามารถ ที่จะอธิบายออกมา ได้อย่างชัดเจนเท่านั้นเอง

และในวันนี้ เราจะขอนำทุกท่าน ให้มาทำความรู้จัก กับสถานที่ ที่กลายเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งยังคงเก็บรักษา ความลับของจักรวาล เอาไว้มาจน ถึงทุกวันนี้ สำหรับท่านที่ มีความสนใจ ใคร่จะศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับในเรื่องนี้นั่นเอง

สถานที่ลึกลับที่ยังคงเป็นปริศนา อา ร์ ค ทู เรี่ยน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่มีชื่อเสียง และได้รับการพูดถึงกันเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษา ทางด้านของวิทยาศาสตร์นอกโลก

1. ” Crop Circles ” ( สัญญาลักษณ์วงกลมประหลาด กลางทุ่งอันกว้างใหญ่ )

พื้นที่ปริศนา

มันคือร่องรอย สัญลักษณ์ปริศนา ที่ถูกค้นพบ ตามบริเวณของไร่ข้าวโพด , ทุ่งข้าวสาลี และทุ่งข้าวบาร์เลย์ โดยเป็นการกระจายตัวออกไป ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทวีปยุโรป โดยที่ลวดลาย สัญลักษณ์นั้น ก็จะมีความแตกต่าง กันออกไปในแต่ละที่ ให้ชวนต้องสงสัย

โดยเจ้าสัญลักษณ์ ปริศนาประหลาดดังกล่าว ได้ถูกค้นพบ กันเป็นครั้งแรก ในประเทศอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1678 โดยสัญลักษณ์ดังกล่าว จะเป็นในลักษณะ ที่ต้นข้าวโพดนั้นล้มลง แบบที่ลำต้น ไม่ได้มีการ หักขาดออกจากกัน เป็นเพียงการหักงอ ของลำต้นเท่านั้น

โดยสัญลักษณ์ที่ว่า จะมีขนาดใหญ่ กินพื้นที่เป็นวงกว้าง ของไร่ข้าวโพด และหากมองลงมา จากมุมสูงก็จะพบว่า สัญลักษณ์เหล่านั้น เป็นไปในลักษณะ ของรูปทรงเรขาคณิต ที่มีความสมมาตรกัน อย่างน่าประหลาดใจ อยู่เป็นอย่างยิ่ง และไม่มีเหตุผล ที่มนุษย์จะเป็นคนทำ

และจากช่วงเวลา ในอดีตมาจน ถึงในปัจจุบัน ก็ได้มีการรายงาน การค้นพบสัญลักษณ์ ปริศนาดังกล่าวมากกว่า 10,000 แห่ง โดยหลังจากช่วงปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมานั้น รูปทรงของเรขาคณิต ที่ปรากฏก็เริ่ม ที่จะมีความซับซ้อน เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

2. ” Ancient Cave ” ( ภาพวาดโบราณในถ้ำหิน )

อา ร์ ค ทู เรี่ยน

สิ่งที่เป็นผลงาน ทางด้านศิลปะ โดยฝีมือของมนุษย์ ซึ่งปรากฏอยู่ บนผนังถ้ำโบราณ มากมายหลายแห่งทั่วโลก ซึ่งมีอายุนับพันปี ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ที่ถูกนักวิทยาศาสตร์ ใช้เป็นหลักการ สันนิษฐานว่า มนุษย์ในยุคนั้น ได้มีการติดต่อ กับใครบางคน ที่อยู่ห่างไกลออกไป

โดยภาพวาดศิลปะดังกล่าว เป็นภาพที่สามารถ บอกเล่าเรื่องราว ที่ทำให้มนุษย์ ในยุคปัจจุบันนี้ สามารถเข้าใจ ได้ถึงวัตถุบินลึกลับ และสิ่งมีชีวิต เอ เลียน โบราณ ซึ่งมีความแตกต่าง ไปจากมนุษย์โลก ซึ่งเคยได้มา เยือนโลกมนุษย์นี้ เมื่อหลายพันปีก่อน จนเกิดเป็นปริศนาถึงวันนี้

โดยผู้ที่มี ความสนใจศึกษา เกี่ยวกับข้อมูล ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ก็ค่อนข้างที่ จะให้น้ำหนัก ในเรื่องของการ มาเยือนของสิ่งมีชีวิต จากต่างดาวกันอยู่ มากพอสมควร ก็เพราะไม่มี เหตุผลใดที่ มนุษย์ในยุคนั้น จะบันทึกความทรงจำ ที่แปลกประหลาดเหล่านั้น ไว้บนผนังถ้ำ ถ้าหากว่ามัน ไม่ใช่เรื่องจริง

3. ” The Bermuda Triangle ” ( สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา น่านน้ำอาถรรพ์ )

เรื่องเล่าประวัติศาสตร์โลก

สำหรับพื้นที่ ที่เต็มไปด้วย คำถามปริศนา จนใครหลายคน มองว่ามันเป็นสถานที่ แห่งความอาถรรพ์นี้ มีพิกัดอยู่ที่ ทางด้านตะวันตก ของมหาสมุทรแอตแลนติก ทอดยาวไปถึง พื้นที่ทางตอนใต้ ของรัฐฟลอริดา ในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่ง ของประเทศเปอร์โตริโก

โดยปริศนาที่เกิดขึ้น ในพื้นที่แห่งนี้ นั่นก็คือการ สูญหายไปอย่าง ไร้ร่องรอยของ วัตถุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องบิน , เรือเดินสมุทร หรือแม้แต่เรือของ ชาวประมงพื้นบ้าน โดยตลอดช่วง ระยะเวลาที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ ต่างก็พยายาม ที่จะหาคำตอบ

โดยสถานที่แห่งนี้ ถือได้ว่าเป็น สถานที่หนึ่ง ที่ได้รับการ ตั้งข้อสันนิษฐาน เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต จากนอกโลกมากที่สุด เพราะว่าวัตถุ ที่สูญหายไป ในพื้นที่ตรงนั้น มีขนาดใหญ่เกินกว่า ที่จะหายไป แบบไร้ร่องรอย ให้สืบค้นได้นั้นเอง

Artist Em